JIANJIAN SUPER SHARINOE

BRAND: JIANJIAN

MODEL: UNKNOWN

MADE IN: CHINA

BODY: PLASTIC

DIMENSIONS: 14.8 CM x 1.7 CM

NIB TYPE: BULLET TIP

NIB WIDTH: 2 MM

NOTES: Jianjian. Bootleg.

Sorting: